Abbas

Abbas reste in i Sverige den 3 november 2002 och ansökte dagen efter om asyl. Abbas är feilikurd och utvisades i början av 1980-talet av Saddam Hussein från Irak till Iran. I Iran erhöll Abbas iranskt medborgarskap och han levde där tills han tvingades fly till Sverige. När Abbas ansökte om asyl hävdade han att han var från Irak eftersom han var rädd för att återsändas till Iran. Abbas fick avslag på sin asylansökan. Migrationsverket och senare domstolarna slog fast att han var iransk medborgare och att han därför skulle utvisas till Iran. Abbas anförde skäl mot Iran som aldrig prövades av Migrationsverket och domstolarna. Abbas togs sedermera i förvar för att – som han trodde – utvisas till Iran.

Den 6 oktober 2010 verkställde Polismyndigheten i Gävleborgs län utvisningen av Abbas till fel land. Abbas utvisades till Irak. Vid inresan greps Abbas av irakiska myndigheter och anhölls. Abbas frihetsberövades och placerades på Al-Elwaya polisstation misstänkt för brott på grund av den svenska gränspolisens agerande i samband med återtagandet på Bagdads flygplats. Den 9 januari i år försattes Abbas på fri fot mot borgen. Han är alltjämt misstänkt för brott och väntar nu på en rättegång utan möjlighet att lämna Bagdad och Irak.

Den 19 oktober 2010 JO-anmälde Abbas genom sitt ombud advokat Emma Persson polismyndighetens hantering av hans ärende. Den 9 december 2011 meddelade JO sitt beslut. JO konstaterar bland annat följande: ”A har således verkställts till fel land; ett land gentemot vilket hans skyddsbehov inte prövats. Polismyndigheten i Gävleborgs län, som genom sitt självsvåldiga agerande satt rättssäkerheten i asylprocessen ur spel, förtjänar allvarlig kritik för sin handläggning av ärendet.”

Abbas situation är idag akut och måste lösas. Abbas plågas av fysisk- och psykisk ohälsa. Han har diabetes som han inte får läkarvård för med allvarliga symptom som följd. Han lider också av andra fysiska åkommor. Abbas har inga identitetshandlingar, inget arbete och ingen bostad. Var dag han befinner sig i Bagdad fruktar han för sitt liv.

Sveriges regering med Beatrice Ask i spetsen känner väl till Abbas situation, det gör också den svenska ambassaden i Bagdad. Abbas har blivit lovad resedokument och möjlighet att återvända till Sverige så snart rättsprocessen i Irak är klar. Det vore dock önskvärt att Sverige använde sina diplomatiska kontakter för att påskynda denna process så att Abbas snarast kan återvända till Sverige. I oktober i år har Abbas varit i Irak i tre år på grund av att den svenska gränspolisen verkställde honom till fel land. Om inget görs för att hjälpa honom kan det snart vara för sent. Kritik av det slag som JO för fram kan inte negligeras. Abbas ärende måste få en ny och rättssäker prövning i enlighet med den svenska utlänningslagen.

Sverige och ytterst justitieminister Beatrice Ask bör åtgärda detta omedelbart.●

Inför varje publicering av en berättelse brottas vi på flyktingarna.se med de svårigheter detta innebär. Att berätta om sina asylskäl och sin asylprocess kan innebära risker. Detta informerar vi om. Vi använder alias (dock inte i Abbas fall) och tar bort uppgifter som kan medföra fara för någon som vi inte haft kontakt med. I övrigt är det upp till den som berättar att avgöra vad den vill berätta eller inte.

Vad säger politikerna?

”I den dialog som löpande förs mellan företrädare för den svenska och den irakiska regeringen har Sverige understrukit vikten av ett väl fungerande återvändande, både självmant och med tvång, bland annat i syfte att upprätthålla legitimiteten i det svenska asylsystemet”
– Tobias Billström i Världen idag 29 augusti 2012

”Återvändande över huvud taget är en viktig fråga och det är alltid bättre om människor återvänder frivilligt än med tvång. Att människor återvänder efter ett negativt beslut är viktigt för integriteten i systemet i likhet med att man respekterar alla beslut som fattas av myndigheter och domstolar.”
– Tobias Billström i SvD 28 juli 2013

Mer läsning

 

Trackbacks

  1. […] “Flyktingarna” är ett nytt initiativ som vill ge migrations- och flyktingpolitikens förlorare ett ansikte. Först ut att berätta om sin resa är Abbas. […]