Lagen är lagen

Lagen är lagen
säger folk till mig ibland
– ett avslag betyder
att du ska hem. Punkt
det måste respekteras
punkt
även om det inte skulle finnas
något hem kvar
Punkt

Javisst, lagen är lagen
det är ju klart
men lagen kan ha fel
det har den haft förut

Du måste vara mer förlåtande
säger de till mig ibland
– Att göra politik är svårt
säger de
och pumpar in EU-miljoner
i effektiviseringsprogram

Kompromisser är någonting gott
säger de
och skriver på ramavtal som
räddar några och
kastar resten i sjön

Men hur svårt kan det vara
att låta människan vara fri?
Och hur gott kan det vara
att kompromissa om hennes
liv?


Fler dikter av Therese Leonore Johansson