Sertralin 1, 2, 3, 30

Sertralin 1, 2, 3, 30
kramper, kräkningar, ångest, smärta
kanske stannar hans hjärta
säger någon
ambulansen får inte komma fram
han är frisk nog att deporteras
frisk nog att dö i ett annat land
när han väl är framme
är vårt ansvar slut

Snälla snälla jag kan inte
ni förstår inte
talibanerna…
snälla snälla nej
låt mig dö här istället
det är bättre
döda mig nu
snälla?

Fyra poliser per person
det är viktigt att 
allt går enligt schemat
ett två tre 
på det fjärde ska du ut
in i vita bussen nu 

Poliser på häst
poliser i bil
poliser med handklovar
poliser med lena röster och grova
poliser överallt
det är viktigt att
allt går enligt schemat


Fler dikter av Therese Leonore Johansson