Ntamahungiro

Jag heter Ntamahungiro. Jag är 30 år gammal och föddes i Burundi. Burundi är i krig sedan 13 år tillbaka, och jag flydde efter att ha sett mina föräldrar och syskon bli mördade framför mina ögon. I Burundi lämnade jag min fru och vårat barn. Jag kom till Sverige 2006 och nekades asyl. Jag fick ingen tolk som talade kirundi, mitt modersmål, utan jag fick prata franska. Jag tror att jag inte fick asyl på grund av att vi inte förstod varandra.

Abbas

Abbas reste in i Sverige den 3 november 2002 och ansökte dagen efter om asyl. Abbas är feilikurd och utvisades i början av 1980-talet av Saddam Hussein från Irak till Iran. I Iran erhöll Abbas iranskt medborgarskap och han levde där tills han tvingades fly till Sverige. När Abbas ansökte om asyl hävdade han att han var från Irak eftersom han var rädd för att återsändas till Iran. Abbas fick avslag på sin asylansökan. Migrationsverket och senare domstolarna slog fast att han var iransk medborgare och att han därför skulle utvisas till Iran. Abbas anförde skäl mot Iran som aldrig prövades av Migrationsverket och domstolarna. Abbas togs sedermera i förvar för att – som han trodde – utvisas till Iran.