Amina

Vem jag är som skriver den här texten är irrelevant, men genom mina ord ska jag nu berätta för er om Amina och hennes familj. Jag ska berätta deras historia och jag ska berätta om mitt korta besök i deras liv en regnig söndag i november. Jag står utanför Åhléns i Stockholm city och väntar […]

Anna och Nina

Jag och min mamma kom till Sverige 1998 strax efter försvinnandet av min styvfar. Min mor och jag utsattes för psykiskt och fysiskt våld av vitryska myndigheter. 1998 beslagtog KGB våra pass och vi tvingades att skriva under på att vi inte skulle lämna landet utan tillstånd. Därför var vi tvungna att lämna landet illegalt. […]

Laziz Sharifov

Jag heter Laziz Sharifov och jag kom till Sverige när jag var tretton år gammal med min familj. Till alldeles nyss levde jag vanligt liv, kämpade för att ta studentexamen, boxades, men nu sitter jag i förvaring och väntar på att utvisas. I Kazakstan där var det massa problem för oss, kriminalitet, orättvisa, kazaker. En […]

Wesam

Mitt namn är Wesam. Jag är 39 år och är en statslös palestinier från Gaza. Jag har fått avslag på min asylansökan i Sverige och beslut om avvisning, men det finns inget land som tar emot mig. Jag bor på en av migrationsverkets förläggningar, får 25 kronor per dag att leva på, och får inte arbeta eller […]

John Kabuidibuidi

Mitt namn är John Kabuidibuidi. Jag är pastor. Jag föddes i Kongo Kinshasa, ett land där pastorer har mycket makt och inflytande. Kongo är ett land med många politiska problem – 2001 mördades presidenten, och det var stora konflikter och mycket misstänksamhet. Jag hade precis flyttat till ett nytt område i Kongo, och greps av militär för att de trodde att jag var spion. Katolska kyrkan hjälpte mig att komma fri, och att fly ur landet. Jag kom till Sverige 2003, och sökte asyl. Efter många månaders väntan fick jag avslag. Jag överklagade och fick avslag igen.

S

Jag är en man i trettioårsåldern, som föddes i Iran. Jag flydde till Sverige och har levt här sedan 2005, och har alltså nu bott i Sverige i åtta och ett halvt år. Under dessa år har jag hunnit förälska mig i en kvinna, gifta mig, och tillsammans med min fru fått ett barn. I Iran var jag politiskt aktiv och arbetade mot regimen. Jag tillhör en minoritesgrupp i landet, och verkade i mitt politiska engagemang för denna minoritetsgrupps rättigheter. Detta var anledningen att jag tvingades fly Iran. Regimen eftersökte, förföljde och straffade de som aktivt engagerade sig politiskt.

Ntamahungiro

Jag heter Ntamahungiro. Jag är 30 år gammal och föddes i Burundi. Burundi är i krig sedan 13 år tillbaka, och jag flydde efter att ha sett mina föräldrar och syskon bli mördade framför mina ögon. I Burundi lämnade jag min fru och vårat barn. Jag kom till Sverige 2006 och nekades asyl. Jag fick ingen tolk som talade kirundi, mitt modersmål, utan jag fick prata franska. Jag tror att jag inte fick asyl på grund av att vi inte förstod varandra.

Abbas

Abbas reste in i Sverige den 3 november 2002 och ansökte dagen efter om asyl. Abbas är feilikurd och utvisades i början av 1980-talet av Saddam Hussein från Irak till Iran. I Iran erhöll Abbas iranskt medborgarskap och han levde där tills han tvingades fly till Sverige. När Abbas ansökte om asyl hävdade han att han var från Irak eftersom han var rädd för att återsändas till Iran. Abbas fick avslag på sin asylansökan. Migrationsverket och senare domstolarna slog fast att han var iransk medborgare och att han därför skulle utvisas till Iran. Abbas anförde skäl mot Iran som aldrig prövades av Migrationsverket och domstolarna. Abbas togs sedermera i förvar för att – som han trodde – utvisas till Iran.