Tidslinje

Tidslinjen är baserad på en utsökning av ämnesområdet ”Asyl, migration och integration” på  www.regeringen.se och avgränsad till att gälla propositioner samt vad gäller domarna i Europadomstolen från regeringens webbplats om mänskliga rättigheter.