Adelina

Mitt namn är Adelina. Min man och jag kom till Sverige från Albanien för ungefär en månad sedan för att söka asyl. Vi var tvungna att lämna Albanien på grund av en blodsfejd. Blodshämnd har en lång tradition i Albanien och regleras till och med i den albanska sedvanerätten kanun. Min man bodde tidigare i […]

Saleh

Saleh, 38 år, utbildad stadsplanerare med magisterexamen. Han har tio års arbetserfarenhet av stadsplanering, och var även gästföreläsare på universitet i Gaza, tills han blev tvungen att fly för sitt liv. Nu hungerstrejkar han, när detta publiceras den 1827e dagen, för att få sin rättighet att erkännas som flykting! Så att han får börja studera […]

Nytt vittnesmål

Hjälp mig att stoppa utvisningen av min vän Aryan

Jag behöver er hjälp med att stoppa utvisningen av min vän Aryan. Av hänsyn till hans situation kommer jag inte att gå ut med hans efternamn, några detaljer om vad hans by heter eller var han befinner sig nu, men jag ska försöka berätta hans historia så gott jag kan ändå så att ni får […]

Fler vittnesmål


Berättelser


Genom att tala om, och beskriva konsekvenserna av, den svenska asyl och flyktingpolitiken som ”enskilda ärenden” tecknar ansvariga politiker och företrädare för verkställande myndigheter bilden av att de få erfarenheter som vi faktiskt får ta del av utgör undantag. Men undantaget har blivit regel. På flyktingarna.se presenterar vi berättelser från en annan del av verkligheten. De ”enskilda ärendenas” berättelser. Berättelser som är ett resultat av den svenska flykting- och migrationspolitiken. Berättelser som idag är regel – inte undantag.


Berättelserna på flyktingarna.se är givna till oss i förtroende och vi måste därför alltid tillfrågas för att kunna kontakta berättarna innan de återpubliceras eller används på annat sätt. Vi förmedlar inte heller kontakt till de som berättar.

Dikt


Debattartiklar