Falastin

Jag heter Falastin och är 23 år gammal. Jag flydde till Sverige för första gången 2006 tillsammans med min pappa på grund av kriget. Då hade jag inget eget ärende. Det innebar att jag aldrig själv pratade med Migrationsverket. Tiden gick och jag fyllde 18 år, då skulle jag egentligen ansökt om ett eget ärende, men ingen berättade för mig att man skulle göra så.

Falastin

Illustration: Anna Birgitta Fredriksson.

Det tog fem år innan vi fick vårt besked,vi kallades till Migrationsverket och fick då reda på att vi hade fått avslag och skulle placeras i förvar för att sedan utvisas. Min pappa berättade om sin son som var 13 år och han fick därför åka hem i väntan på ny utredning, båda två har nu fått uppehållstillstånd. De satte mig i förvar där jag var inlåst i 26 dagar innan de utvisade mig till Gaza via Kairo. Svenska polisen hade sagt att de skulle följa mig hela vägen till Gaza men lämnade mig i Kairo och sade att jag ”inte var deras problem längre”.

Under tiden i Sverige hade jag börjat studera för att bli undersköterska och fick bra kontakt med min lärare Jeanette, efter att jag hade utvisats till Gaza pratade vi mycket om hur det var och vad som hände. Vi försökte tillsammans hitta vägar för mig att ta mig till Sverige, men det finns inga. Ni svenskar kan åka runt i världen, men jag får inte visum för att ta mig till Sverige. Det finns inga lagliga vägar!

Efter många försök lyckades jag ändå ta mig till Sverige 2013 och började min andra process med Migrationsverket och mitt första avslag. Vi bestämde oss för att överklaga bara för att få ytterligare ett avslag, vi tog det till högsta instans men även där fick vi avslag. Migrationsverket tror inte på vad jag säger, de vill ha bevis på allt jag säger. Men det går inte att bevisa med papper hur kriget påverkade mig. De säger också att Gaza är en säker plats och säger att jag inte behöver söka skydd i Sverige.

Migrationsverket ringde min advokat,men inte mig och berättade att jag har fyra veckor på mig. När jag till sist får reda på beslutet säger Migrationsverket att jag bara har en vecka på mig och handläggaren ville bara veta om jag skulle lämna frivilligt eller om de skulle lämna över ärendet till polis. Jag KAN inte lämna frivilligt, de påstår att det inte är någon skillnad på att bo i Gaza eller att bo i Sverige, men de vet inte.

Nu ligger mitt ärende hos polisen som kan komman när som helst. För två dagar sedan läste jag på migrationsverkets sida att de tillfälligt stoppat utvisningar till Gaza på grund av våldet. Men det pågår ju ALLTID våld i Gaza. Migrationsverket har inte sagt något till mig om det så jag vet inte, kanske blir jag utvisad ändå.

Mina bröder som kom till Sverige 2003 och 2002 fick uppehållstillstånd efter en månad, jag kom 2006 och fick avslag. Allt det här känns orättvist, varför behandlas jag så här när hela min familj är här? Det har blivit svårare och svårare att få stanna i Sverige samtidigt som konflikten fortsätter. Ända sedan de kom och tog vårt land har konflikten pågått.

Nu sitter jag bara och väntar på polis.

Inför varje publicering av en berättelse brottas vi på flyktingarna.se med de svårigheter detta innebär. Att berätta om sina asylskäl och sin asylprocess kan innebära risker. Detta informerar vi om. Vi använder ibland alias och tar bort uppgifter som kan medföra fara för någon som vi inte haft kontakt med. I övrigt är det upp till den som berättar att avgöra vad den vill berätta eller inte. Falastin har valt att berätta under sitt riktiga namn.

Kommentar av Flyktingarna.se

På Migrationsverkets hemsida finns följande kortfattade information att läsa: “Den senaste tidens händelseutveckling i Gaza är mycket allvarlig och svårbedömd. Därför kommer Migrationsverket tillfälligt att avbryta alla utvisningar till Gaza” (Migrationsverket). 

Trots att Gaza är ett ockuperat område och trots att befolkningen lever under så många begränsningar så utvisar nämligen svenska myndigheter asylsökande dit i vanliga fall. Även kvinnor, trots att situationen för kvinnor är särskilt besvärlig. I en rapport från 2013 skriver Migrationsverket: “Det är generellt otänkbart för en kvinna att leva ensam i Gaza. Rörelsefriheten för kvinnor och flickor är också generellt inskränkt. Man lämnar oftast inte hemmet utan manlig eskort utan att riskera att betraktas som en ‘dålig kvinna’. Blotta misstanken om samröre med det motsatta könet kan leda till allvarliga ‘hedersrelaterade’ problem i Gaza (och på Västbanken)” (Lifos/Migrationsverket).

Varför utvisas kvinnor till Gaza om situationen där är så svår? Svaret är som alltid bestämmelserna om reglerad invandring. Bakom dessa bestämmelser gömmer sig politiker som ena dagen kan fördöma våldet i Gaza, och nästa dag inte kan svara på frågor om varför det är svårt att ta sig in i EU eller få uppehållstillstånd i Sverige.


Vad säger politikerna?

“Människor som flyr från krig och konflikter måste kunna söka skydd när de tvingas lämna sina hem. Vi socialdemokrater värnar den reglerade invandringen där rätten för flyktingar att söka asyl är grundläggande. Inom EU måste flyktingmottagandet bäras mer solidariskt.” S om sin flyktingpolitik på socialdemokraterna.se.

“Sverige ska vara ett öppet land och vi ska ge människor möjlighet att komma hit, men vi ska ta emot flyktingar i den nivå som vi klarar av” – Kent Persson, M, till SVT.


Mer läsning