Flyktingarnas vänner

Med flyktingarna.se vill vi lyfta och inspirera den rörelse som redan finns. Här länkar vi till några av våra vänner. Har du tips om fler som borde finnas här så kommentera nedan.

 • Aktion mot Deportation – Aktionsnätverk som bland annat försöker förhindra tvångsdeportationer.
 • Alsike Kloster – Gömmer flyktingar och arbetat solidariskt med flyktingar sen 70-talet.
 • Amnesty  arbetar för flyktingars och migranters rättigheter genom insamling av information, riktade utredningsinsatser, kampanjer och påverkansarbete.
 • Asylgruppen Lund, MalmöNorrköping – Arbetar praktiskt solidariskt med flyktingar.
 • Barnets bästa främst uppmärksammar de asylsökande barn som hamnar i kläm i EU:s asylprocess.
 • Dessa mina minsta – Kristet aktionsbaserat nätverk som verkar för en flyktingpolitik som välkomnar.
 • Flyktingbloggen – Samlingsplats för aktivister, debattörer, politiker och organisationer som arbetar för en mänsklig flyktingpolitik.
 • Flyktingfonden – Möjlighet att söka pengar för den som behöver gömma sig.
 • Flyktinggruppernas Riksråd, FARR – Paraplyorganisation för Sveriges olika flyktinggrupper
 • Ingen Människa Är Illegal – Nätverk som arbetar med att praktiskt stödja de människor som tvingats gå under jorden efter att ha fått avslag på sin asylansökan.
 • Läkare i Världen – Ideell organisation motsvarande Läkare utan gränser men som även hjälper människor utan papper.
 • Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar erbjuder kostnadsfri juridisk rådgivning i frågor som rör asyl, familjeåterförening, svenskt medborgarskap och i allt övrigt som rör den svenska utlänningslagstiftningen.
 • Rädda Barnen – Bred organisation som bland annat jobbar med ensamkommande flyktingbarn.
 • Röda Korset – Internationell organisation som bl a jobbar med besök på flyktingfängelser och hjälp att få kontakt med anhöriga i andra länder.
 • Solidaritetsbyrån hjälper papperslösa i Hammarkullen, Göteborg.