Gränslöst EU

Fram till EU-valet kommer vi att göra något så svårt som att försöka avkräva partierna konkreta idéer och lösningar på hur det system vi visar de förödande konsekvenserna av här kan förändras. Det är dags för visioner och det är dags för lösningar och på Nyheter 24 skriver vi hur en värld utan gränser inte är en utopi, utan en förpliktigande framtid.

Vi kommer att fråga MP, C, M, FP, F! om vad de menar med “fri rörlighet”, “öppna gränser”, “att avskaffa gränser” och fråga hur deras handlingsplaner för detta ser ut.

Vi kommer att fråga V och S hur det kommer sig att de som en minoritet i riksdagen håller fast vid sin syn på att vi inte ska ha öppna gränser.

Allt kommer vi att samla under hashtagen ‪#‎gränslöstEU‬ och inför EU-valet kommer vi sammanställa de svar vi fått och, i de fall som det behövs, tyda vad partierna egentligen säger.


Du är välkommen att hjälpa till! Ställ frågor till politiker omkring dig, tagga med #gränslöstEU och pinga oss på Twitter och Instagram. Exempel på frågor:

“Sedan 2000 har över 20 000 personer dött när de försökt söka skydd i Europa, på grund av den migrationspolitik som förs.”

  • Vad tänker ni göra åt det här?
  • Hur tänker ni göra det?
  • När tänker ni göra det?

Sammanställningen nedan hittar du också på http://cf.datawrapper.de/iwsAV/3/. Sprid gärna.