Hjälp mig att stoppa utvisningen av min vän Aryan

Jag behöver er hjälp med att stoppa utvisningen av min vän Aryan. Av hänsyn till hans situation kommer jag inte att gå ut med hans efternamn, några detaljer om vad hans by heter eller var han befinner sig nu, men jag ska försöka berätta hans historia så gott jag kan ändå så att ni får en inblick.

Aryan flydde med sina föräldrar och sin syster från kriget i Afghanistan när han var sexton år, men Aryans föräldrar och syster försvann under flykten. Han tvingades då att fortsätta ensam och kom hit till Sverige för ett år sedan. Han kom då i kontakt med min familj och har kommit att bli en nära vän till oss.

Aryan är övertygad om att hans föräldrar och syster är döda, eftersom hans efterforskningar genom Röda Korset för att få tag i dem inte har gett några som helst resultat. Under året som Aryan varit i Sverige har hans psykiska mående förvärrats märkbart för varje avslag på sin ansökan om PUT (permanent uppehållstillstånd) som han fått. Hans från början öppna beteende har förändrats och han har isolerat sig mer och mer. Han har pendlat mellan hopp och förtvivlan och börjat påvisat mycket depressiva drag. Jag och min familj är oerhört oroliga för att han ska göra sig illa och ännu oroligare för att han ska utvisas, eftersom det skulle leda till hans död.

Aryan har nu fått tre avslag på sin ansökan om PUT och fyller arton om en vecka, vilket innebär att han inte kommer att räknas som ett ensamkommande flyktingbarn längre och kan utvisas när som helst efter det.

Anledningen till att Migrationsverket vill skicka tillbaka Aryan är att det område i Afghanistan som han kommer ifrån inte längre betraktas som krisområde, vilket är helt felaktigt, men det är inte så lätt för internationella analytiker att exakt pricka in oroshärdarna i ett land som Afghanistan.

En tidigare lärare till Aryan som med risk för sitt eget liv har tagit sig till Aryans by för att eftersöka hans föräldrar, kan bevisa att det område som Aryan kommer ifrån ännu är ytterst oroligt och farligt. Denne lärare som i smyg filmat samtal med byns invånare, visar dels att området är farligt, dels att föräldrarna inte finns där och att byinvånarna säger att hela familjen har flytt.

Aryan har heller inga andra närstående i Afghanistan som kan ta hand om honom eller ens hjälpa honom under en övergångsperiod om han skulle skickas tillbaka.

Orsaken till att jag skriver detta brev och även har startat en namninsamling, är att visa på det orimliga i att skicka en ung pojke till förhållanden som leder till att han mister sitt liv.

Min förhoppning är att Migrationsverket tar hänsyn till dessa fakta och de nya bevis som kommer att läggas fram genom Aryans advokat. Detta kommer att leda till att ett liv sparas och att Aryan kan börja planera sin framtid här i Sverige. Han har på mycket kort tid lärt sig svenska bra och har alla förutsättningar att vidareutbilda sig och bli en resurs för Sverige. Hans planer är att utbilda sig till veterinär.

De enda närstående som Aryan har nu är min familj och vi kommer att fortsätta stödja honom hela vägen tills han kan få permanent uppehållstillstånd, men vi behöver så många namnunderskrifter som möjligt för att Migrationsverket ska förstå allvaret i det här och då han fyller arton om bara en vecka, är det väldigt bråttom.

Alma Lindé

Skriv under här.