Huda

Mitt namn är Huda. Jag är universitetslektor från Irak. Min man kommer från Saudiarabien. Vi har varit här i Sverige tillsammans med våra två barn i fyra år. Ett av barnen är fött i Sverige. Jag har irakiska identitetshandlingar och min man har saudiska identitetshandlingar.

Huda

llustration: Anna Birgitta Fredriksson.

Jag flydde från Irak 2006 på grund av det sekteristiska våldet. Både min bror och min moster blev dödade. Jag flydde tillsammans med min mor och far till Jordanien där min mor senare avled eftersom hon var sjuk och vi kunde inte bekosta hennes behandling.

Min man blev fängslad i Saudiarabien i 5 år och utsattes för tortyr på grund av hans politiska åsikter. Vi har handlingar från internationella organ som styrker detta.

Jag, min man och vårt första barn kom till Sverige i januari 2010 och ansökte om asyl. I oktober 2011 fick vi avslag på vår ansökan. Enligt beslutet kan min man inte avvisas till hans hemland Saudiarabien då han riskerar utsattas för tortyr. Men enligt beslutet kan han avvisas till Irak eftersom jag (hans fru) är irakiska.

Vi överklagade flera gånger. Migrationsdomstolen skickade vårt ärende tillbaka till migrationsverket. Men migrationsverket gav oss avslag igen. Vi överklagade igen och fick avslag från domstolen. Vår advokat överklagade beslutet till den högre domstolen för sent – efter att de tillåtna 21 dagar gått ut.

Vår handläggare på migrationsverket kallade oss till ett möte och informerade oss om att vi måste omedelbart lämna landet och att vårt ärende kommer att skickas över till polisen.

Jag har nu tillsammans med mina barn varit i Sverige i fyra år. All denna tid har gått att vänta på migrationsverket och domstolsbesluten. Efter fyra år får jag och min familj avslag och vi ska avvisas till Irak. Min man är inte irakier och mina barn är inte heller irakier. Den irakiska ambassaden vägrat träffa min man, han är saudier, säger de, och ska vända sig till den saudiska ambassaden. Den saudiska ambassaden har informerat oss att min man har förlorat sitt medborgarskap. Migrationsverket lägger skulden på oss och vill avvisa oss till Irak.

Min dotter är 7 år gammal. Hon går i svenska skolan, pratar svenska, har fått vänner och känner inget annat land än Sverige. Hon är sjuk och behandlas av en psykolog eftersom hon inte kan sova, har mardrömmar och har problem med sängvätning. Min yngre son är 4 år gammal, han är född i Sverige, har börjat på dagis och börjat prata svenska.

Migrationsverket kallar in oss varannan vecka. Vi får vänta i mer än 4 timmar innan vi får träffa vår handläggare eller en annan person. Vi blir informerade om att vi måste lämna in våra pass annars överlämnas ärendet till polisen. Handläggaren informerade min man om att han kan bli arresterad på upp till 10 månader. Man informerat oss att man kommer att skära ner våra medel och det har man nu gjort. Handläggaren är aggressiv, höjer rösten och hotar oss hela tiden. Detta händer ibland inför våra bara och vi känner att vi inte har någon värdighet.

Min man fick möjligheten att få tillfälligt praktisera på en arbetsplats. Efter avslutad praktik skulle han eventuellt få ett arbete där. Han vände sig till Migrationsverket för att slutföra ärendet. Men Migrationsverket vägrade slutföra ärendet med motiveringen att han inte har rätt att få praktisera eftersom han fått ett avvisningsbeslut och saknar pass. Istället uppmanades han att fullfölja avvisningen. Detta gjorde oss enormt ledsna, det verkar som att alla dörrar är stängda, vi får inte ens söka arbete för att få försörja oss. Vi har inte rätt till någonting över huvud taget. Det är sorgset. Vad är det vi behöver göra nu?

Inför varje publicering av en berättelse brottas vi på flyktingarna.se med de svårigheter detta innebär. Att berätta om sina asylskäl och sin asylprocess kan innebära risker. Detta informerar vi om. Vi använder ibland alias och tar bort uppgifter som kan medföra fara för någon som vi inte haft kontakt med. I övrigt är det upp till den som berättar att avgöra vad den vill berätta eller inte. Huda heter egentligen något annat.

Kommentar av Flyktingarna.se

Samtliga partier i riksdagen står idag för en reglerad invandring, vissa mer än andra. Miljöpartiet, Centerpartiet och Folkpartiet verkar tycka att fri invandring är en fin tanke men i praktiken medverkar de till en politik som splittrar familjer och deporterar människor till platser som de aldrig har besökt. Moderaterna och Socialdemokraterna har förbluffande lika tankegångar om migration, även om Socialdemokraterna vill begränsa arbetskraftsinvandringen mer än Moderaterna. Vänsterpartiet är ofta kritisk till den förda migrationspolitiken men delar i mångt och mycket dess grunder. Alltfler röster börjar nu höras om att migrationspolitiken måste ses över och inte minst den reglerade invandringen. En del vill stänga gränserna, andra vill öppna dem. Snart är det val, vad vill du?


Vad säger politikerna?

“Sverige har en lång tradition av öppenhet mot omvärl­den. Denna öppenhet blir än viktigare i en globaliserad och snabbrörlig värld. Sverige ska vara ett land präglat av en generös och human asylpolitik. Sam­tidigt ska mottagandet vara rättssäkert och tydligt reglerat. För att öppenhet och solidaritet ska bibehålla ett starkt stöd behöver dock integrationen fung­era bättre.”
– Moderaterna om sin migrationspolitik, på moderat.se

“Människor som flyr från krig och konflikter måste kunna söka skydd när de tvingas lämna sina hem. Vi socialdemokrater värnar den reglerade invandringen där rätten för flyktingar att söka asyl är grundläggande. Inom EU måste flyktingmottagandet bäras mer solidariskt. På samma sätt måste vårt flyktingmottagande fördelas i hela Sverige. Migrationsverket måste göra mer för att stödja kommunerna i det arbetet.”
– Socialdemokraterna om sin migrationspolitik, på socialdemokraterna.se.  

“– Vi tror att man måste ha reglerad invandring där man framförallt har rätt till skydd för de som behöver asyl och att man har en reglerad anhöriginvandring.”
– Christina Höj Larsen, V, i Aftonbladet


Mer läsning