Migrationsverket väljer att tro eller att inte tro på en berättelse och i det riskerar de en människas liv

Migrationsverket väljer att tro eller att inte tro på en berättelse och i det riskerar de en människas liv. För mig handlar det om att se människan bakom det politiska spelet. På grund av det som hänt så har Falastin hamnat i en rävsax. Hon kommer från världens största fängelse utan tak, där det aldrig är lugnt även om medier vill få oss att tro att det är det mellan uppblossade krig. Det är när omvärldens intresse riktas mot området vi får se hemska bilder och får läsa hur det står till, men det pågår hela tiden.

Falastin lyckades mot alla odds ta sig ut trots att hon genom det riskerade väldigt mycket.

Första gången kom hon som minderårig med sin pappa och hade inget eget asylärende. En dag när hon skulle följa med sin pappa till migrationsverket fick hon där reda på att hon och hennes pappa skulle placeras i förvar för att sedan utvisas.

Pappan berättade att han hade en minderårig son hemma som han var tvungen att ta hand om så de skickade hem honom i väntan på en ny utredning som gällde sonen (Filastens yngre bror). Han fick sedan permanent uppehållstillstånd.

Falastin placerades tre veckor i förvar tills hon utvisades. Man först skickades hon till Kairo där hon placerades i en cell. Svensk polis lämnade henne trots att de lovat att följa med henne hela vägen till gärnsen vid Rafah en gränssort i Gaza. Framme i Rafah blev hon förhörd om vad hon hade gjort och de kontaktade en släkting till henne som fick ansvaret för henne.

Eftersom hon var elev till mig ringde jag ofta ner för att höra hur det var med henne. Då mådde hon väldigt dåligt och under den väpnade konflikten menade hon att hon lika gärna kunde vara död.

När hon kom till Sverige en andra gång var hon mycket smal och påfrestad fysiskt och psykiskt på grund av den konflikt som pågår och det hon utstått under ett år och fyra månader i Gaza. Den här gången fick hon ett eget ärende hos migrationsverket där vi visade på varför hon skulle få stanna på grund av hennes utsatthet att utvisas ensam som kvinna, men migrationsdomstolen avslog ärendet med två nej och ett ja.

Migrationsverkets advokat argumenterade utifrån att Gaza är en säker plats där man kan bo och leva ett normalt liv eftersom andra människor kan bo där.

Just det här visar på hur migrationsverket väljer att tro- eller inte tro på en berättelse och i det avgör en människas liv. De pratar också om hur Gaza inte skulle vara i en väpnad konflikt och att hon inte kan vara flykting, men vad sker i Gaza nu om inte en väpnad konflikt?

Falastin är inskriven hos migrationsverket som medborgare i statslösa.

För en vecka sedan fick hon besked om att hon skulle utvisas och fick alternativet att antingen fick hon åka frivilligt eller tvångsutvisas, då sade hon ”Då får ni överlämna detta till polisen, jag KAN INTE återvända frivilligt”!

Hon har två bröder som kom till Sverige innan år 2006 Hade hon också gjort det hade hon klarat det, hon är ett offer för regelverken.

I dag finns mor, far bröder och en syster här med permanent uppehållstillstånd.

I mötet med migrationsverket märks den hårda jargongen av, du är bara ett nummer. Handläggare säger i princip ”du kan lika gärna packa, det finns inte nåt för dig här” .

Falastin är den första och enda kvinna som utvisats ensam till Gaza sedan Gazakriget 2008.

Jag har fått till min kännedom idag, att släktingar till Filasten dödats av en bomb som träffat deras hus förra fredagen. Familjen har sorg.