Murad

Det hela började i samband med att jag och min familj flyttade till en ny lägenhet den 15 december förra året. Den 18 december fick jag reda på att polisen hade sökt mig på min gamla adress, så jag ringde till dem och de frågade om jag kunde komma dit. Jag trodde att de ville fråga mig om något, men när vi träffades visade det sig att de tänkte ta mig till förvaret i Märsta.

Palestina

llustration: Anna Birgitta Fredriksson.

Eftersom jag hade flyttat trodde de att jag försökte gömma mig från dem – men så var det inte alls. Jag försökte visa dem lägenhetskontraktet och förklara att jag inte alls vill hålla mig undan. “Skicka ett brev”, sa jag, “så kommer jag direkt. Eller ring, ni kan alltid nå mig”. Men det hjälpte inte.

Nu har jag suttit i förvar i 35 dagar. Min fru, som är gravid i åttonde månaden, och våra två barn bor fortfarande kvar i lägenheten i Stockholm. Det har varit så otroligt svårt att inte kunna finnas där för dem. De kommer hit och hälsar på, men det är påfrestande med tågresorna fram och tillbaka. Min fru har inget jobb och vi har inga anhöriga i Sverige. Hur vi ska kunna betala hyran nu när jag inte kan arbeta vet jag inte.

Vi kom till Sverige från Palestina 2010. Anledningen till att vi flydde hit var att vi ville ge våra barn en chans, ett riktigt liv. Palestina var inte tryggt, varken för dem eller oss. Själv vill jag absolut inte bli involverad i något – bara leva ett lugnt och fredligt liv. Men min bror, min bror dödade en person och fick Hamas efter sig. De sökte upp hans familj också – mig. Kom hem till oss, försökte bränna upp vår lägenhet, slog mig. Så kan man inte leva, så kan inte våra barn leva.

Men eftersom vi fått avslag på tre asylsökningar sitter jag nu här i väntan på deportation. Jag har sagt att det är ok – om jag bara åtminstone kunde få stanna kvar i Sverige tills min fru har fött vårt barn. Tills vi kan åka tillbaka allihop tillsammans. Jag vill inte lämna min familj här, jag vill ju kunna finnas där för min fru när hon ska föda. Ta hand om barnen. Men polisen tar ingen hänsyn till det. De vill skicka tillbaka mig till Palestina så fort som möjligt. ”Din familj kan komma senare”, är det enda besked jag får.

Inför varje publicering av en berättelse brottas vi på flyktingarna.se med de svårigheter detta innebär. Att berätta om sina asylskäl och sin asylprocess kan innebära risker. Detta informerar vi om. Vi använder ibland alias och tar bort uppgifter som kan medföra fara för någon som vi inte haft kontakt med. I övrigt är det upp till den som berättar att avgöra vad den vill berätta eller inte. Murad har valt att berätta under eget namn.

Kommentar av Flyktingarna.se

 Frivilligt återvändande är huvudprincipen efter beslut om utvisning – det är den officiella hållningen i Sverige. Det krävs dock inte mer än ett nej för att det ska bli fråga om verkställighet med tvång. Statslösa palestinier hamnar ofta i ett moment 22 då de inte tas emot av flera länder. Det är också tveksamt om Sverige följer flyktingkonventionens bestämmelser avseende statslösa. Enligt artikel 1 D i FN:s flyktingkonvention får nämligen inte människor under FN:s beskydd behandlas hur som helst.


Vad säger politikerna?

 “Skälet till att vi ger det här uppdraget är att vi vill se resultat. Vi har en prioritering som enkelt kan sammanfattas i två mål. Personer som beviljas uppehållstillstånd ska så snabbt som möjligt tas emot i en kommun och påbörja etableringsprocessen i Sverige. Därutöver ska det finnas effektiva processer som stödjer att de som har fått ett lagakraftvunnet avvisnings- eller utvisningsbeslut lämnar landet.”
– Tobias Billström, M, i SvD.

“Kristdemokraterna vill värna flyktingkonventionen och rätten att söka asyl. Flyktingskapet har oftast sin grund i utsatthet och starka trauman som kan utnyttjas av människor som vill tjäna pengar på andras olycka. Alla som tar sig över den svenska gränsen har rätt att få sitt skyddsbehov prövat i en rättssäker asylprocess. Denna grundhållning är förenlig med vår uppslutning kring en reglerad invandring till vårt land.”
– Kristdemokraterna om asyl på sin hemsida.

“Någonstans mellan en och två miljoner människor är på flykt undan det fasansfulla som sker i Syrien.
Räknar man in alla på flykt i världen får man mer än tiodubbla den siffran – och vi hjälper inte särskilt många av dem genom vår påstått generösa, humana flyktingpolitik.”
– Jimmie Åkesson, SD, sommartal 2013.

“Att ta emot flyktingar är inte en fråga om våra val eller behov. Det är en fråga om grundläggande mänskliga rättigheter som är fastställda i internationella konventioner som Sverige har undertecknat. Därför kan vi inte villkora eller anpassa flyktingmottagandet efter hur till exempel den svenska konjunkturen eller vårt behov av arbetskraft ser ut.”
– Vänsterpartiet om sin flyktingpolitik på sin hemsida.


Mer läsning

Trackbacks

  1. […] på Amina och hennes barn. Mellan hämtningar i skola och inköp i mataffären så glömmer vi bort Murad och hans höggravida fru. Om Wesam.  Och många andra skulle vi inte ens höra om om det inte vore för […]