Nayif

Jag har aldrig varit så ensam som jag var när jag kom till Sverige. Ändå har jag flytt ensam. Jag reste genom länder i Europa ensam.

Nayif

Illustration: Anna Birgitta Fredriksson.

Jag sov ensam på gatan i Italien, Tyskland och Danmark, men inte ens då var det så ensamt som när jag kom till Sverige och började leva som gömd. Leva som gömd. Går det ens att kalla det att leva?

Hur ska jag kunna ta mig från ensamhet till att bli en levande fri människa igen? Jag vet inte vad jag kan göra.

Mitt namn är Nayif och allt jag vill är att åka tillbaka till mitt hemland, men det kan jag inte.

Inför varje publicering av en berättelse brottas vi på flyktingarna.se med de svårigheter detta innebär. Att berätta om sina asylskäl och sin asylprocess kan innebära risker. Detta informerar vi om. Vi använder ibland alias och tar bort uppgifter som kan medföra fara för någon som vi inte haft kontakt med. I övrigt är det upp till den som berättar att avgöra vad den vill berätta eller inte. Nayif heter egentligen något annat.

Kommentar av Flyktingarna.se

Ingen vet hur många gömda det finns i Sverige. Uppskattningar talar om mellan 30 000 och 50 000. De utnyttjas på arbetsmarknaden och har svårt att få vård på lika villkor som andra. Ni kan läsa mer om det via länkarna nedan. Frågan är vad en kan göra för att lösa situationen. En del vill förbjuda och andra vill ge samtliga gömda uppehållstånd


Vad säger politikerna?

“Vi ska ha en reglerad invandring. Människor som får ett nej ska förhoppningsvis lämna landet frivilligt och därför behöver vi jobba med det att människor ser det som en naturlig del att återvända.”
– Fredrik Lundh Sammeli, S, till Dagens Arena.


“Dessa människor, precis som alla vi andra, har mänskliga fri- och rättigheter som måste tillgodoses. Därför tycker vi att det är hög tid att återuppta diskussionen om amnesti där permanent uppehållstillstånd skulle kunna beviljas till hela eller delar av Sveriges papperslösa befolkning.”
– Per Ankersjö och Stina Bengtsson, C, i SvD.


“Inte heller vuxna ska behöva vara rättslösa. Sedan tidigare har papperslösa haft rätt till akutsjukvård och många vårdcentraler, sjukhus och landsting har erbjudit vård till papperslösa. Nu när det är reglerat får landstingen ersättning för den vård de ger och de papperslösa får likvärdig vård oavsett var i landet de bor.”
– Folkpartiet om sin asylpolitik på Folkpartiet.se.


Mer läsning