Om oss

Sedan en tid tillbaka har vi i diskussioner om den svenska flykting- och migrationspolitikens konsekvenser kunnat höra ett nytt begrepp. I media och på andra ställen beskrivs de flyktingar som fått avslag på asylansökan, som har utvisats, som har tvingats gå under jorden, eller som har tillfångatagits på grund av den förda politiken som “enskilda ärenden”.

Genom att tala om, och beskriva konsekvenserna av, den förda politiken som ”enskilda ärenden” tecknar ansvariga politiker och företrädare för verkställande myndigheter bilden av att de få erfarenheter som vi faktiskt får ta del av utgör undantag.

Men undantaget har blivit regel. På flyktingarna.se kommer berättelser från en annan del av verkligheten att presenteras. De ”enskilda ärendenas” berättelser. Berättelser som är ett resultat av den svenska flykting- och migrationspolitiken. Berättelser som idag är regel – inte undantag.

Vad gör vi?

Med berättelserna som utgångspunkt vill vi belysa den svenska migrationspolitiken, vad den har inneburit och vad den innebär, men också vad den kommer att innebära efter valet nästa år. Vi vill med andra ord lyfta och göra migrationspolitiken till en del av den kommande valrörelsen.

Med flyktingarna.se vill vi vara ett komplement till det starka engagemang som redan finns och som du bland annat kan ta del av under rubriken ”Flyktingarnas vänner”.

Flyktingarna.se är partipolitiskt, organisatoriskt och religiöst obunden.

Hjälp till

Hjälp till att sprida berättelserna. Nedan finns flygblad för utskrift på vanlig A4-skrivare.

Flyktingarna  FluktingarnaA5

 

Vilka är vi?

Redaktion: Nils Bryntesson,  Per Holfve, Sarah Häggdahl, Hjalte Lagercrantz, Staffan Lundgren, Foujan Rouzbeh, Mattlo Utbult, Erik Lindman-Mata.