Adelina

Mitt namn är Adelina. Min man och jag kom till Sverige från Albanien för ungefär en månad sedan för att söka asyl. Vi var tvungna att lämna Albanien på grund av en blodsfejd. Blodshämnd har en lång tradition i Albanien och regleras till och med i den albanska sedvanerätten kanun. Min man bodde tidigare i […]