Ashkan

Jag kom till Sverige tillsammans med min syster, bror och mamma under hösten 2011. Idag är min syster 17 år och min bror 18, de går båda i skolan. Själv är jag 25. Vi reste från Afghanistan via Iran (där vi fick gömma oss för gränspolisen i bergen) och vidare till Istanbul i Turkiet. Från […]

Abbas

Abbas reste in i Sverige den 3 november 2002 och ansökte dagen efter om asyl. Abbas är feilikurd och utvisades i början av 1980-talet av Saddam Hussein från Irak till Iran. I Iran erhöll Abbas iranskt medborgarskap och han levde där tills han tvingades fly till Sverige. När Abbas ansökte om asyl hävdade han att han var från Irak eftersom han var rädd för att återsändas till Iran. Abbas fick avslag på sin asylansökan. Migrationsverket och senare domstolarna slog fast att han var iransk medborgare och att han därför skulle utvisas till Iran. Abbas anförde skäl mot Iran som aldrig prövades av Migrationsverket och domstolarna. Abbas togs sedermera i förvar för att – som han trodde – utvisas till Iran.