Ayaovi Akouete

Ayaovi

llustration: Anna Birgitta Fredriksson.

Mitt namn är Ayaovi Akouete. Jag kommer från Togo där min pappa var del av den politiska oppositionen. Den politiska situationen där är anledningen till min flykt, 2005 dödades min pappa och jag tvingades fly.

Jag sökte asyl i Sverige där jag efter att ha praktiserat fick anställning som kock. Jag var på mitt arbete när man gjorde en papperskontroll. Jag hade inte rätt papper och blev placerad på förvaret i Märsta i väntan på utvisning.

Jag har ansökt om uppehållstillstånd men har nu väntat i över ett år på beslut från det svenska konsulatet i Accra. Jag har arbete och min fru är svenska, och min svenska advokat säger att det skall räcka för att få uppehållstillstånd.

Inför varje publicering av en berättelse brottas vi på flyktingarna.se med de svårigheter detta innebär. Att berätta om sina asylskäl och sin asylprocess kan innebära risker. Detta informerar vi om. Vi använder ibland alias och tar bort uppgifter som kan medföra fara för någon som vi inte haft kontakt med. I övrigt är det upp till den som berättar att avgöra vad den vill berätta eller inte. Ayaovi Akouete har valt att berätta under eget namn.

Kommentar av Flyktingarna.se

Långa handläggningstider har varit ett återkommande problem hos Migrationsverket. Migrationsverket är tydliga med att det är betydligt kortare handläggningstid för vissa ansökningar via nätet. För arbetstillstånd kan det skifta från några dagar upp till åtskilliga månader. 2013 meddelade Justitieombudsmannen att myndigheten skulle granska varför handläggningstiderna var olika långa för olika typer av ansökningar.

Från och med den 1 januari 2014 är det bara fem ambassader i Schengenområdet som handlägger migrationsärenden. Via annan information kan en sluta sig till att handläggningstiderna skiftar för asylsökande från olika länder.

Migrationsverket får ofta kritik, samtidigt som ansvariga politiker inte ställs till svars. I ett svar på en skriftlig fråga 2013 meddelade migrationsminister Billström att han inte avsåg att vidta några åtgärder avseende handläggningstiderna hos Migrationsverket. I samma veva vittnade advokater om en bristfällig hantering som påminner om ett lotteri.

Det är av stor vikt att asylärenden och andra ansökningar handläggs på ett rättssäkert och effektivt sätt. Samtidigt kan en inte blunda för att handläggningen hos Migrationsverket och migrationsdomstolarna bygger på ett ifrågasättande system. Det är den sökande som måste bevisa sin rätt att uppehålla sig i Sverige. Är du inte EU-medborgare är den rätten långtifrån självklar. Även om du har nära anhöriga i Sverige måste du motivera varför du vill vistas här. En del tycker att det är en självklar ordning och vill till och med minska invandringen till Sverige. Vi menar att byråkratin är onödigt krånglig och dyr. Den kostar dessutom i mänskligt lidande och gör det svårt att anställa människor inom branscher som lider brist på kompetens. Att tro att avslag kostar mindre är därför helt felaktigt.

Samhällsekonomi kommer aldrig att vara ett fullgott argument för en generös asylpolitik. Men låt oss komma ihåg att propagandan om invandringens kostnader aldrig tar invandringens vinster i beaktande. Låt oss komma ihåg att det är öppna gränser som gör att vi kan leva, bo och arbeta tillsammans. Låt oss minska arbetsbördan hos Migrationsverket och migrationsdomstolarna genom att bevilja fler ansökningar, snabbare. På samma sätt som svenska medborgare kan flytta i stort vart som helst i världen, borde andra medborgare kunna göra det.


Vad säger politikerna?

“Jag vill samtidigt framhålla att det stora antalet asylsökande framförallt till följd av den humanitära katastrofen i Syrien innebär en extra stor utmaning för Migrationsverket. Migrationsverkets bedömning är att trycket på myndigheten kommer att fortsätta att vara mycket högt under nästa år. Under dessa omständigheter menar jag att man inte kan hävda att Migrationsverket har oacceptabelt långa handläggningstider. Samtidigt är det särskilt viktigt att Migrationsverket och övriga berörda myndigheter tillsammans fortsätter att arbeta för att öka effektiviteten i verksamheten.”
– Tobias Billström, M, Svar på skriftliga frågor, Riksdagen. 


“Vi anser att prövningen i allt väsentligt fungerar väl men att det behövs ett ständigt utvecklings- och förbättringsarbete.”
– Socialdemokraterna om rättssäkerheten i asylprocessen,  i Advokaten.


“Med vår politik skulle hanteringen gå snabbare, då vi för en restriktiv invandringspolitik som skulle innebära betydligt färre ansökningar.”
– Sverigedemokraterna om rättssäkerheten i asylprocessen, i Advokaten.


“Regeringens ambitionen (sic!) om kortare handläggningstider måste stärkas med tydliga incitament. När Migrationsverket eller annan myndighet inte klarar av sitt uppdrag med att hantera ett ärende inom tre månader, och när detta inte beror på att den enskilde har försvårat asylprocessen genom att inte samarbeta med migrationsmyndigheten, bör den asylsökande erhålla ett positivt beslut per automatik då en lång handläggningstid kan medföra en förstärkt fara för den asylsökande.”
– Ulrika Karlsson, M, motion i Riksdagen


“När människors rätt att själva bestämma var de vill bosätta sig bejakas kommer de resurser som idag läggs på att begränsa människors rörlighet istället kunna användas för att skapa ett öppet och jämlikt Sverige. Migrationsverket kommer inte längre bedöma människors rätt att leva i Sverige, utan ta ett samlat grepp för att stödja människor som flyttar till och från Sverige med frågor som rör arbetsmarknadsrättigheter, skattesystemet, bostad, utbildning, sjukvård och övrig lagstiftning för att på så sätt stärka människors delaktighet och inflytande i samhället.”
– Sissela Nordling Blanco, F!, skuggmotion på feministisktinitiativ.se (pdf)


Mer läsning