Sverige och FN:s kommitté mot tortyr

Uppgifterna är hämtade från FN:s kommitté mot tortyr och baserar sig på “Konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning“

Svensk asyl- och migrationspolitik

Tidslinjen är baserad på en utsökning av ämnesområdet “Asyl, migration och integration” på www.regeringen.se och avgränsad till att gälla propositioner samt vad gäller domarna i Europadomstolen från regeringens webbplats om mänskliga rättigheter.