Ghader Ghalehmiri

Jag heter Ghader Ghalehmiri och föddes 1981 i Sardasht iranska Kurdistan. 1998 blev jag soldat i den kurdiska gerillan i kamp mot den iranska regimen och vi var baserade i norra irakiska Kurdistan. Jag var där fem år och vi hade aktiviteter mot den iranska regimen. 2002 på vintern lämnade jag KDPI (Kurdiska demokratiska partiet i Iran) och 2003 åkte jag till Turkiet och sökte asyl hos UNHCR (FN).

Ghader

llustration: Anna Birgitta Fredriksson.

2003 fick jag flyktingstatus av FN men vi får inte åka till tredje land från Turkiet och den Turkiska regimen är inte bättre än den iranska regimen mot kurder och speciellt inte mot dom kurder som varit aktiva för Kurdistan och det kurdiska folkets rättigheter.

Några gånger har den turkiska polisen i staden attackerat mina kompisar och hotade med att ska skicka tillbaka oss till Iran men eftersom att vi hade registrerats av FN som flyktingar kunde dom inte verkställa utvisningen

2007 bestämde jag och min sambo oss för att gifta oss men på grund av min situation i Turkiet och den turkiska regeringen kunde jag inte flytta till Sverige på ett enkelt sätt.

Jag var tvungen att hitta smugglare och flytta till min sambo på det sättet men det tog nästan ett års tid och kostade en massa pengar och innebar livsfarliga risker i Medelhavet.

I maj 2008 kom jag till Sverige och sökte asyl men 2010 fick jag sista avslagsbeslutet av Migrationsöverdomstolen och dom bestämde att utvisa mig till Iran men min sambo var gravid. I juni 2010 fick vi en son och vi sökte uppehållstillstånd på grund av anknytning men fick tyvärr avslag igen och igen. Jag blir trött på att söka uppehållstillstånd och på orättvisa politiker men Migrationsverket tröttnar aldrig.

Lagar kommer och går, tiden kommer och går, men Migrationsverket tycker att jag ska utvisas eller att jag ska åka till Iran och söka via Svensk ambassaden i Tehran och jag får inte vara med mitt barn. Nu är min sambo gravid igen och snart ska vi alltså få ett barn till. Mina barn är svenska medborgare men dom har inte rätt till att deras pappa är med dom.

Inför varje publicering av en berättelse brottas vi på flyktingarna.se med de svårigheter detta innebär. Att berätta om sina asylskäl och sin asylprocess kan innebära risker. Detta informerar vi om. Vi använder ibland alias och tar bort uppgifter som kan medföra fara för någon som vi inte haft kontakt med. I övrigt är det upp till den som berättar att avgöra vad den vill berätta eller inte. Ghader har valt att berätta under sitt riktiga namn.

Kommentar av Flyktingarna.se

År 2010 ändrades utlänningslagen för att föräldrar till barn i Sverige inte skulle behöva bli utvisade för att söka uppehållstånd. Lagen föregicks av allvarlig kritik från bland annat Barnombudsmannen (BO). I en skrivelse 2008 skrev BO följande:

“Enligt artikel 9 i barnkonventionen ska konventionsstaterna säkerställa att ett barn inte skiljs från sina föräldrar mot deras vilja utom då behöriga myndigheter som är underställda rättslig överprövning i enlighet med tillämplig lag och tillämpliga förfaranden finner att ett sådant åtskiljande är nödvändigt för barnets bästa. I artikel 10 i barnkonventionen står det att konventionsstaterna ska behandla alla familjeåterföreningar på ett positivt, humant och snabbt sätt. Artikel 10 ska tolkas i ljuset av artikel 9. Barnet har rätt till ett personligt förhållande och direkt kontakt med båda föräldrarna utom i de fall det står i strid med barnets bästa.” 

Lagändringen 2010 var ett steg i rätt riktning men ändå har föräldrar utvisats till osäkra länder för att söka uppehållstillstånd via svensk ambassad eller motsvarande. Det är en byråkratisk ordning som har lett till att barn och föräldrar tvingats leva åtskilda under en viktig period i bådas liv.

I december 2013 la alliansregeringen och Miljöpartiet fram ett lagförslag som ytterligare ska förbättra situationen. Det återstår dock problem, inte minst vad gäller papperslösa.


 Vad säger politikerna?

 “Den svenska lagstiftningen behöver förändras. Den som har barn i Sverige, väntar barn i Sverige eller är gift, sambo eller registrerad partner här ska ha möjlighet att ansöka om uppehållstillstånd på plats i Sverige.”
– Maria Ferm, MP, i SvD.

“Men man kan konstatera att mängden människor som kommer till Sverige och som hamnar i sådana här situationer har inte varit alltför stor genom åren”
– Tobias Billström, M, i Sveriges Radio.

“Migrationsverket har uppvaktat migrationsminister Tobias Billström (M) och bett om att ändringar i lagen ska göras så att de får möjlighet att i större utsträckning ta hänsyn till barnen. Ändringen skulle innebära att en förälder inte måste åka tillbaka till hemlandet för att söka uppehållstillstånd. Svaret från migrationsministern var nej. Svaret är oacceptabelt.”
– Lennart Gabrielsson, FP, i SvD.


 Mer läsning