Mohammed Ali

Jag heter Ali och orsaken till att jag varit tvungen att fly från mitt hem i Afghanistan har funnits med mig sedan den dagen jag föddes. Min far hade en bekant vars dotter är född samma dag som jag. Mina föräldrar var upprymda över att ha fött en son, och frågade min far om vännen ville att hans dotter skulle gifta sig med mig när vi blev äldre. Fjorton dagar efter min födelse, i samband med den sedvanliga festligheten, tillkännagav min far att jag skulle gifta mig med vännens dotter.

Ali-febr

llustration: Anna Birgitta Fredriksson.

Efter att jag återvände till Kabul efter mina studier i USA sökte min fars vän upp mig. Han sa att jag skulle gifta mig med hans dotter, det inte spelade någon roll om min far – som nu är död – hade berättat någonting för mig eller inte. Men jag svarade att jag inte kan gifta mig med henne, att jag inte ens känner henne. Jag fick till svar att jag hade två val: antingen gifter jag mig med henne eller så dör jag. Han sa att om inte jag skulle gifta mig med henne så kommer hon aldrig bli gift, efter som vi redan varit bortlovade till varandra. Jag sa till honom att jag skulle ordna fram tillräckligt med pengar för att gifta mig med hans dotter, och skyndande hem till min familj.

Jag sa till min familj att jag inte kan gifta mig med henne, jag känner henne inte och hon inte ens har någon utbildning. Efter att ha pratat tog vi beslutet att jag skulle fly från Afghanistan. Vi hade en del sparpengar men vi lånade också från vänner för att jag skulle kunna fly till Sverige. När jag kom hit krävde Migrationsverket att jag skulle bevisa att jag hade blivit hotad. Men hur ska jag göra det? Inte tror de väl att jag kan skicka ett brev till min fars vän och be honom säga att han hotat att döda mig?

Efter att jag fått avslag på min asylansökan tre gånger och Migrationsverket konstaterat att jag inte var tillräckligt viktig för min fars vän, och att jag därför inte skulle dödas, åkte jag till Belgien för att söka asyl där. Men på flygplatsen i Bryssel blev jag direkt omhändertagen och satt i förvar i två veckor. Efter det blev jag deporterad tillbaka till Sverige och blev tagen direkt från Arlanda till flyktingförvaret i Märsta. Nu har jag suttit här i snart två månader.

Mina vänner i Kabul säger att det är okända människor som har kommit hem till dem, och till min familj, och frågat var jag är någonstans. Polisen har kommit och besökt mig två gånger sedan jag blev satt i förvar. De har frågat om jag kommer att samarbeta eller om de måste använda våld för att deportera mig. Men hur kan jag samarbeta för att underlätta min egen död? Jag förstår inte att Migrationsverket struntar i att jag kommer bli dödad om jag åker tillbaka till Kabul. Alla pratar om de mänskliga rättigheterna i Sverige, men jag vet inte var de är.

Inför varje publicering av en berättelse brottas vi på flyktingarna.se med de svårigheter detta innebär. Att berätta om sina asylskäl och sin asylprocess kan innebära risker. Detta informerar vi om. Vi använder ibland alias och tar bort uppgifter som kan medföra fara för någon som vi inte haft kontakt med. I övrigt är det upp till den som berättar att avgöra vad den vill berätta eller inte. Ali har valt att berätta under sitt riktiga namn.

Kommentar av Flyktingarna.se

Tvångsgifte är en reell risk i Afghanistan, för både kvinnor och män. Det framgår tydligt av information på Migrationsverkets faktasida Lifos. Ändå utvisar Migrationsverket män till Afghanistan som åberopar sådana skäl.

I asylärenden är det ofta svårt att bevisa sina asylskäl. Därför ska en princip tillämpas som kallas tvivelmålets fördel – benefit of the doubt. Principen definieras bland annat i UNHCR:s handbok för prövning av flyktingars rättsliga ställning. Den innebär att tvivel om lämnade uppgifter ska tolkas till den sökandes fördel.


Vad säger politikerna?

“Vår politik är generös och ska så vara, vi är det tredje största asyllandet i EU och vi har det största antalet kvotflyktingar i EU. Men rättssäkerheten måste alltid sättas i främsta rummet. Då måste politiska beslutsfattare också stå upp för detta. I slutändan är det en trovärdighetsfråga.”
– Tobias Billström, M, debattartikel på SvD Brännpunkt via regeringen.se.

“Det är klart att det är lite grann som att spela schack med djävulen att göra överenskommelser med Tobias Billström.”
– Valter Mutt, MP, i Göteborgs fria.

“I Sverige ska vi ha ett rättssäkert och förutsägbart system som bygger på en human asylpolitik. Reglerna för förvarstagande måste därför förändras så att det bara kan ske i undantagsfall och att det inte ska vara möjligt att ta barn i förvar.”
– Fredrik Lundh Sammeli, S, i Inblick.


Mer läsning