Saleh

Saleh, 38 år, utbildad stadsplanerare med magisterexamen. Han har tio års arbetserfarenhet av stadsplanering, och var även gästföreläsare på universitet i Gaza, tills han blev tvungen att fly för sitt liv. Nu hungerstrejkar han, när detta publiceras den 1827e dagen, för att få sin rättighet att erkännas som flykting! Så att han får börja studera svenska, så att han kan börja arbeta.

Saleh

Illustration: Anna Birgitta Fredriksson.

Fredag kväll 22 augusti, fick han besked att hans hus som redan delvis var sönderskjutet, nu bombades med F16 stridsflyg! Hans fru, hans tre söner och treåriga dotter fick fyra minuter på sig att packa ihop det de hann och lämna bostaden. Nu bor de på gatan!

Idag lördag kollapsade han efter att inte ha druckit vatten på två dagar. Han flydde inte för att klättra i karriären, han flydde inte för att hade dåligt betalt hemma. Han flydde för att överleva! För att han var hotad till livet!
Migrationsverket tycker att han ska åka tillbaka och dö i kriget i Gaza!

De blåste honom på hans rätt att klassas som regelrätt flykting. De blåste honom genom att tolka hans berättelse fel! De blåste honom genom att hävda att endast de hade tolkningsföreträde på utlänningslagen och Flyktingkonventionen!

Nu är han fast besluten och hungerstrejkar för att lära Migrationsverket hur man klassar, hur man tolkar och hur man tyder lagarnas paragrafer.

Inför varje publicering av en berättelse brottas vi på flyktingarna.se med de svårigheter detta innebär. Att berätta om sina asylskäl och sin asylprocess kan innebära risker. Detta informerar vi om. Vi använder ibland alias och tar bort uppgifter som kan medföra fara för någon som vi inte haft kontakt med.

Kommentar av Flyktingarna.se

Denna berättelse är skriven i form av ett vittnesmål. Till det finns en speciell anledning. Saleh är själv för svag för att skriva ned sina ord. Hungerstrejken på Järntorget i Göteborg går snart in på sin femte vecka.

Oavsett vapenvilan i Gaza, som när den inleddes åtföljdes av varningssirener för granatbeskjutning, är skyddsbehovet fortfarande stort och har varit så länge.  I en rättslig kommentar (17/7) angående situationen i Gaza konstaterar Migrationsverket att situationen är mycket allvarlig, att situationen i Gaza är av en sådan “karaktär och omfattning” att kriterierna för väpnad konflikt i utlänningslagen är uppfyllda.

I samma dokument hänvisar man till tidigare bedömningar där man konstaterat att det råder svåra motsättningar i Gaza. I tillägg till detta har det senaste kriget gjort fler än 20 000 hus obeboeliga samt drivit 500 000 palestinier till internflykt i Gaza (UNWRA).


Mer läsning