Omar Abdulrahman Aboubakar

Mitt namn är Omar Abdulrahman Aboubakar. Jag föddes den 31 juli 1973 på Chula Island i Somalia. I Somalia arbetade jag som fiskare. Jag lämnade Somalia för att jag fruktade för mitt liv i de våldsamma klanstrider som är förödande för såväl mänskligt liv som egendom. När de stora och mäktiga stammarna kommer in i våra samhällen plundrar de oss på vår boskap, våra pengar och allt av värde. Om vi försöker göra motstånd angriper de oss, våldtar kvinnor (också tonåriga) och ibland dödar de oss.

Omar

llustration: Anna Birgitta Fredriksson.

Anledningen till att jag flydde är att Bajuni behandlas illa. Jag har genom en videoinspelning genomgått en språkanalys som verifierade att jag är Bajuni. Senare gavs inspelningen till en språkanalytiker från ett annat företag som menade att jag pratar kenyansk swahili. Analytikern från det andra företaget var inte Bajuni och talar inte Bajuni, han talade swahili från det kenyanska fastlandet. Senare skrev de en rapport om att jag är från Kenya och talar kenyansk swahili.

Jag krävde att Migrationsverket skulle låta mig tala med språkanalytikern från företaget som hävdade att jag är från Kenya på telefon och jag bad också företaget att låta mig göra de. Jag samarbetar med Migrationsverket men de samarbetar inte med mig.

För att styrka min identitet har jag erbjudit dom mitt födelsebevis tillsammans med ett brev från den Somaliska ambassaden i Kenya men de har tackat nej. Mitt tal har analyserats av experter på Bajuni i England, Tyskland och Kanada. Var och en av dem har skrivit en rapport som kommer fram till att jag talar Bajuni. Det första företaget tillhandahöll en ljudfil som lyssnades på av en amerikansk expert som också styrker att jag talar Bajuni. Det första företaget konstaterar i sin rapport att jag talar Bajuni medan analytikern från det andra hävdar att jag är från Kenya.

Att inte bli beviljad flyktingstatus i Sverige har påverkat mig socialt, ekonomiskt, politisk och mentalt. Min fysiska och mentala hälsa har försämrats och jag lider av problem med minnet. Jag är dessutom rädd för att bli utvisad till Kenya, ett land som jag varken är medborgare eller tillåts arbeta i. Utvisas jag till Somalia är det värre eftersom Bajunis behandlas orättvist och inte ges lika möjligheter. Vi är marginaliserade och möts ständigt av attacker, plundring och våldtäkter av de mäktiga klanerna.

Jag befinner mig i en svår situation och mitt ärende ligger nu hos polisen. Jag har bett att få åka till den Kenyanska ambassaden i Sverige för att identifieras men det är som att de inte vill det. Jag tog mig själv till ambassaden 2011 men de hävdade att bara polisen eller Migrationsverket identifierar personer.

Inför varje publicering av en berättelse brottas vi på flyktingarna.se med de svårigheter detta innebär. Att berätta om sina asylskäl och sin asylprocess kan innebära risker. Detta informerar vi om. Vi använder ibland alias och tar bort uppgifter som kan medföra fara för någon som vi inte haft kontakt med. I övrigt är det upp till den som berättar att avgöra vad den vill berätta eller inte. Omar har valt att berätta under sitt riktiga namn.

Kommentar av Flyktingarna.se

Migrationsverket lägger uppskattningsvis sex miljoner kr varje år på språkanalyser. Språkanalyserna används för att avgöra var flyktingar utan identitetshandlingar kommer ifrån. Det låter bra på papperet men flera granskningar har visat att språkanalyser inte är ett rättssäkert sätt att bedöma någons ursprung. Språk är flytande och ändras beroende på intryck utifrån och anpassning med omgivningen. Tråkigt nog gäller inte fria hellre än fälla när det kommer till asylärenden.

Vi har sökt politiska kommentarer angående språkanalyser och rättssäkerhet men det är väldigt tunt. Ännu ett område där vi tyvärr måste konstatera att flosklerna står som spön i backen utan konkret innehåll. Under tiden avgörs flyktingars öde med osäkra metoder.


Vad säger politikerna?

“Därutöver skall vi självfallet ha en rättssäker process för att ta reda på vem kan få asyl i Sverige. Alla har rätt att lämna in en ansökan, men ingen kan automatiskt få rätt att stanna. Därför skall vi slå vakt om systemet med migrationsdomstolar som, utan att politiker lägger sig i, bestämmer vem som har tillräckliga skäl att få stanna.”
– Tobias Billström, M, om svensk migrationspolitik på tobiasbillstrom.se.

“Skillnaden är tydlig när det handlar om att jobba ännu mer med återvändandet men också med att vara tydlig med att vi har en reglerad invandring, människor som inte får ett uppehållstillstånd ska lämna landet.”
– Fredrik Lundh Sammeli, S, citerad i Dagens Arena.

“Förbättra rättssäkerheten för asylsökande. Låt de asylsökandes offentliga ombud utses av domstolarna, och skilj mottagandeverksamheten från Migrationsverket.”
– Folkpartiet om sin migrationspolitik på folkpartiet.se.


Mer läsning

Trackbacks

  1. […] förutsättningar – blir jag illa berörd av det som framkommer om bristfälliga tolkningar, språktester och summariska processer […]